Back Office Otomasyonu


Muhasebe İşlemleri

Rmos önbüro ,Pos sistemi ile tam entegre.

Sistem üzerinden birden fazla modül ( ekran ) üzerinde aynı anda çalışabilme imkanı.

Gelişmiş yetkilendirme sistemi ile kullanıcı bazında yüksek güvenlik.

Sınırsız sayıda şirket ve bu şirketlere bağlı şubelerin açılabilmesi,

Birden fazla otelin tek bir merkezden muhasebe olarak kontrol,takibi ve raporlamasının yapılması.

Fatura fiş girişlerinin tablo üzerinden ( grid ) kolay ve pratik bir şekilde girilmesi.

• Sınırsız kullanıcı açılabilmesi ve bu kullanıcıların çalışma alanlarına göre yetkilendirilmesi,

• Tarihe bağlı olarak resmileşmiş kayıtların kilitlenmesi ve değişiklik yapılmasının engellenmesi,

• Hesap kodu değiştirme, şirketler arası fiş transferi, hesaplar arası fiş transferi ve muhasebe fişi birleştirme özelliği,

• Her türlü Resmi defterlerin sistemden alınması,

Muhasebe sisteminde Masraf merkezi uygulaması.

Tek bir şirket üzerinden birden fazla şubede işlem yapma , takip ve raporlama imkanı

Satın alma otomasyonu ile tam entegrasyon

Bütçe otomasyonu ile tam entegrasyon

Aylık ve yıllık ayrıntılı bütçe ve raporlamalar

• Kebir, Muavin, yardımcı hesap ve iki hesap arası mizan alabilme,

• Cari tüm hesaplar için TL ve dövizli yaşlandırma,

• Cari Hesaplar için BA / BS formlarının sistemden alınması,

Tüm raporların excel,pdf ,doc xml csv txt image file gibi ortamlara transfer edilebilmesi.

Fatura dizaynı nın sistem üzerinden kolaylıkla yapılması.

• Her türlü hesap planı yapısının uygulanabilmesi, 

• Hesap planı açılırken hesabın niteliğine göre hesap açılabilme (Kasa, Banka, Satıcı, Alıcı)

• Hesap Planında Dışarıdan veri alımı özelliği sayesinde Excel den hesap planı transfer edilebilme,

• Tek bir hesap kartında birden fazla döviz cinsi ile işlem yapılabilmesi,

• Kurların Merkez Bankasından otomatik alabilme,

• Cari tüm hesaplar için TL ve dövizli mutabakat yazdırma "pdf" formatında mail gönderme,

• Kur farkı hesaplama işlemlerinin otomatik yapılabilmesi,

• Hesapların hareket listelerinden herhangi bir hareketin muhasebe fişine hızlıca ulaşılabilmesi,

• Muhasebe Hareket girişlerinde nakit akım kodu kullanarak ileride nakit akım raporlarını ayrıntılı bir biçimde alabilme,

Satıcı ödemelerinin sistem üzerinden vadelerine göre tek tuşla alınabilmesi. 

• Yılsonlarında Kapanış ve Açılış mahsupları otomatik olarak kesilebilmesi,

• İşlem girişi sırasında olmayan kartların açılması için ekran değiştirilmesine gerek kalmadan tanımlama ekranlarına geçiş yapılabilme,

• Önbüro da oluşan gelirleri, stok fatura girişleri, Departman talep fişleri, Tüketim mahsupları, Personel bordro mahsupları gibi periyodik olarak oluşturulan mahsuplar sistem tarafından otomatik olarak kesilebilir,

• Bazı Muhasebe Raporlarının (Mizan, Bilanço vs.) birden çok şirketi kapsayacak şekilde alınabilmesi özelliği ile anında konsolide raporlar oluşturulabilmesi,

• Programdaki tüm raporların MS Excel Ortamına aktarılabilmesi,

• Şirketlerin MS Excel de oluşturmuş olduğu Faaliyet Raporlarına Hesaplar Entegre edilerek tek tuşla faaliyet raporunun oluşturulması,

• İşletmeye özel programsal isteklerin kısa sürede programa entegre edilebilmesi,

Sistem otomatik backup ( yedek ) alma özelliğine sahiptir

Kasa/Banka
Çek/Senet
Fiili Nakit Akım Bütçesi

ÇEK SENET

Sistem üzerinden çek senetlerin girilmesi

Çek senet ödeme listesi 

Çek ve Senetlerin sistem üzerinden takip edilebilmesi,

Çek senet sistemindeki hareketlerinin muhasebe,cari,kasa,banka sistemi ile tam entegre.

Toplu çek ve senet tanımlama imkanı.

Çek senet raporu

 

KASA BANKA

Kasa fişleri giriş,Banka fişleri giriş 

Banka raporu

Günlük kasa raporu

Kasa banka nakit giriş ve çıkışları

Kasadan bankaya Bankadan kasaya para aktarımları ve bunlar ile ilgili raporlamalar.

Günlük kasa giriş çıkış ve hareketlerin raporlaması 

Banka hareketlerinin exel ortamında sisteme import edilmesi


FİİLİ NAKİT AKIM BÜTÇESİ

Bu sistem otomasyonu muhasebe, çek senet, kasa banka ile entegre çalışır,burada esas işlem nakit giriş ve çıkışlarını kontrol altına almaktır.Bu sayede yönetime anlık bilgiler vermek mümkün olur.

Muhasebe sistemi üzerinde fiş işlerken ilgili ödeme tarihleri girildikten sonra ( bunlar genellikle telefon,elektrik,vs.stoktan gelen ve otomatik fişler hariç ) bir havuza atılır.Yaşlandırma sisteminden tedarikçi ödemeleri gelir,çek-senet sisteminden ödenecek ve tahsil edilecek çek ve senetler otomatik olarak alınır.

Aylık muhtasarlar geçici bordrodan alınır.

Yönetime nakit-akım,kasa-banka,muhasebe,çek-senet,mevcut para durumu

TL ve döviz olarak sunulur.İşletmenin hangi tarihlerde kasa bakiyesinin müsait olmadığını,ilgili gider yerlerinin bilgilerini anlık ve ileriye dönük durumunu,alacak verecek bilgilerini veren bir sistemdir.

Tüm raporlamalarda belirtilen bilgiler direk ilgili departmanlardan otomatik olarak gelir,bunlar için ayrıca bir işlem yapmaya gerek yoktur.RMOS fiili bütçe otomasyonu sistemden gelen tüm bu bilgileri harmanlayarak işletmenin yönetilmesinde ve alınacak kararlar için ileriye yönelik doneler oluşturur.Bu sistemde tedarikçilerde oluşturulan fon ödeme yüzdeleri otomatik oluşacaktır.

Bütçe

RMOS Bütçe sistem otomasyonu iki farklı şekilde çalıştırılabilme özelliğine sahip bir otomasyondur. Bu iki çalışma şekli 1. Genel bütçe 2- Fiili Nakit akım bütçesi olarak ayrılmaktadır.

1-Genel Bütçe

Genel bütçe önbüro,muhasebe,çek-senet,personel ve cost control modülleri ile entegre çalışmaktadır.

Önbürodan bütçe kalemleri için gerekli oda gecelemesi, kişi gecelemesi ve KDV siz gelirler alınır.Bütçe seçeneklerini Pazar,acente,konum,departman,pansiyon

Bazında işleyebilir,bunlara göre detaylı raporlamalar alabilirsiniz.Tahmini gelirler işlenirken ister 600 gelir hesaplarından ister önbüro departman gelirlerinden seçim yapılabilir.

Bütçede 1 den fazla 999 adet bütçe kodu girilebilir ve aynı anda bunlar kullanılabilir, ana bir bütçe kaydı oluşturulduktan sonra kopya ( transfer ) işlemi ile çok basit bir şekilde bu opsiyonları birlikte kullanabilirsiniz.Bir önceki yılın gerçekleşen bütçesini bu yıla farklı bir kod ile girebilir, Belli başlı kalemleri otomatik olarak transfer edebilirsiniz.Bir diğer unsurda işletmenizdeki önbüro gelirlerinin dışındaki Örneğin dükkan kiralamalarını vs buradan işleyebilirsiniz.

Muhasebe ilgili hesaplar direk, genel ve departman bazında işlenebilir. Gerçekleşmelerini otomatik olarak verir,hesap planının işleyiş şekli burada önemlidir,eğer departmansal bir hesap planı yapılmış ise çok kolayca hesap planı üzerinden işlenir.Departmansal ( uniform ) bir hesap planı yapılmamış ise hesaplara departman kodu işlenip,bütçeye giriş yapılması sağlanır.House Keeping ,teknik servis,F&B vs gibi.

Bütçe hesap bazında aylık olarak işlenir,tarihler arası alınmak istendiği zaman aylık gün sayısına otomatik olarak bölümlenerek iki tarih arası raporlar alınır.Tüm raporları Yıllık ,aylık veya istediğiniz tarih aralığında rahatlıkla alabilirsiniz.Bütçe otomasyonu Döviz veya TL olarak işlenebilir,raporlama aşamasında istenilen döviz birimindeki raporlamayı döviz cinsini belirterek alabilirsiniz çevrimler sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

Personel departmanından geçici bordro ( kadro maaşı esas alınarak ) yapılarak personel kişi sayısı ve bununla ilgili giderler kolayca işlenebilir.

Stok malzemeleri miktarsal bazda bütçeye girilir ve böylece bir stok bütçesi oluşturulabilir. Yıllık karşılaştırma ve bilgi için önceki yılın gerçekleşmesini otomatik olarak bütçe hanesine yazdırabilirsiniz. Bütçe üzerinde kişi başı müşteri harcamalarını miktarsal ve tutarsal bazda takip edebilirsiniz.

Bütçe sisteminde ister Excel formatında ister rmos report buılder ile kendinize özel bütçe şablonları ve raporlamaları oluşturabilirsiniz.